Forslag til Generalforsamling 2018

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til dagsorden på den ordinære Generalforsamling 27. februar 2018 og den ekstra-ordinære generalforsamling 27. februar 2018:

 1. Nedlæggelse af foreningen
  Bestyrelsen foreslår, at foreningen nedlægges, da dens oprindelige formål er at være en støttefunktion for det nu nedlagte Totalforsvarscenter Værløse (TFCV). Nedlæggelse jævnfør foreningens vedtæger § 12.
 2. Ændring af vedtægter
  Bestyrelsen foreslår, at foreningen bevares, men at vedtægterne ændres således:

  1. Foreningen har hjemsted i Furesø Kommune” – ændres til “Foreningen har hjemsted i Egedal Kommune
  2. At være visualiseringsafdeling for Totalforsvarscenter Værløse.” – dette punkt fjernes i § 3.
  3. tilskud fra Totalforsvarscenter Værløse (TFCV),” – denne sætning fjernes i § 4.
  4. Medlemmerne har gratis adgang til TFCV og kan efter forudgående aftaler anvende TFCVs faciliteter til opfyldelse af foreningens formål.” – denne sætning fjernes i § 5.E
  5. i koordination med bestyrelsen for TFCV.” – denne sætning fjernes i § 6.D
  6. til visualisering af de af TFCV ønskede opgaver og egne opgaver/behov” – denne sætning fjernes i § 7.
  7. Særlige forhold
   Foreningens midler kan dog refunderes til medlemmerne forholdsvis såfremt etableringen af TFCV ikke kan gennemføres, da foreningens eksistens er afhængig af lokaler hos TFCV.” – dette afsnit fjernes fra § 9.D og § 12.

Generalforsamling 2018

Alle medlemmer af RC-modelbyggere indkaldes hermed til den ordinære Generalforsamling 2018, der afholdes:

Dato: 27. februar 2018
Tidsrum: 19:00 – 20:00
Sted: Ølstykke Bibliotek

Tilmelding til generalforsamling er nødvendig – klik her!

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Alle medlemmer af RC-modelbyggere indkaldes hermed til Generalforsamling 2017.

Sted: Hjortøgård, Sandet, 3500 Værløse

Dato: Søndag 19. februar 2017

Tidsrum: 13:00 – 15:00

Inden afholdelsen af Generalforsamling vil Lars Hilde-Gabrielsen (formand, RC-modelbyggere) og Michael Bern-Martens (formand, Totalforsvarscenter Værløse) give en orientering om de spændende, nye og meget anderledes muligheder for RC-modelbyggere på Totalforsvarscenter Værløse.

Foreningen vil søge for kaffe/te og kage til de fremmødte deltagere.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.

5. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår.

6. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse:

– Lige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem.

– Ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisor.

9. Valg af suppleanter.

10.  Indkomne forslag.

11.  Eventuelt.

 

OBS!

Af hensyn til det praktiske (kaffe/te og kage) er tilmelding til formanden nødvendig.