Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Alle medlemmer af RC-modelbyggere indkaldes hermed til Generalforsamling 2017.

Sted: Hjortøgård, Sandet, 3500 Værløse

Dato: Søndag 19. februar 2017

Tidsrum: 13:00 – 15:00

Inden afholdelsen af Generalforsamling vil Lars Hilde-Gabrielsen (formand, RC-modelbyggere) og Michael Bern-Martens (formand, Totalforsvarscenter Værløse) give en orientering om de spændende, nye og meget anderledes muligheder for RC-modelbyggere på Totalforsvarscenter Værløse.

Foreningen vil søge for kaffe/te og kage til de fremmødte deltagere.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.

5. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår.

6. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse:

– Lige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem.

– Ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisor.

9. Valg af suppleanter.

10.  Indkomne forslag.

11.  Eventuelt.

 

OBS!

Af hensyn til det praktiske (kaffe/te og kage) er tilmelding til formanden nødvendig.