Forslag til Generalforsamling 2018

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til dagsorden på den ordinære Generalforsamling 27. februar 2018 og den ekstra-ordinære generalforsamling 27. februar 2018:

 1. Nedlæggelse af foreningen
  Bestyrelsen foreslår, at foreningen nedlægges, da dens oprindelige formål er at være en støttefunktion for det nu nedlagte Totalforsvarscenter Værløse (TFCV). Nedlæggelse jævnfør foreningens vedtæger § 12.
 2. Ændring af vedtægter
  Bestyrelsen foreslår, at foreningen bevares, men at vedtægterne ændres således:

  1. Foreningen har hjemsted i Furesø Kommune” – ændres til “Foreningen har hjemsted i Egedal Kommune
  2. At være visualiseringsafdeling for Totalforsvarscenter Værløse.” – dette punkt fjernes i § 3.
  3. tilskud fra Totalforsvarscenter Værløse (TFCV),” – denne sætning fjernes i § 4.
  4. Medlemmerne har gratis adgang til TFCV og kan efter forudgående aftaler anvende TFCVs faciliteter til opfyldelse af foreningens formål.” – denne sætning fjernes i § 5.E
  5. i koordination med bestyrelsen for TFCV.” – denne sætning fjernes i § 6.D
  6. til visualisering af de af TFCV ønskede opgaver og egne opgaver/behov” – denne sætning fjernes i § 7.
  7. Særlige forhold
   Foreningens midler kan dog refunderes til medlemmerne forholdsvis såfremt etableringen af TFCV ikke kan gennemføres, da foreningens eksistens er afhængig af lokaler hos TFCV.” – dette afsnit fjernes fra § 9.D og § 12.